Privacy

Privacy bij Zorgcoach Arnhem

Introductie
Elke dienstverlening die u bij Zorgcoach Arnhem afneemt zijn wij geacht om persoonlijke gegevens van u te noteren. Deze gegevens hebben wij nodig om een goede en betrokken dienstverlening te leveren. Onze medewerkers werken volgens de regels van het privacy reglementen. De belangrijkste zaken ze worden nu op een rijtje gezet.

Wij vragen uw toestemming
Voor wij daadwerkelijk samen in zee gaan en wij u gaan begeleiden vragen wij u allereerst om toestemming. Wij vertellen u daarom tijdens het eerste gesprek uitgebreid welke gegevens wij nodig hebben maar ook vooral waarom wij die nodig hebben. Gegevens worden alleen vastgelegd wanneer u als onze cliënten daar toestemming voor geeft.

Wij vragen alleen toestemming om gegevens te bewaren die wij daadwerkelijk alleen nodig hebben. Het kan voor onze medewerkers van belang zijn dat wij informatie nodig hebben om uw te begeleiden naar een zorginstelling (ziekenhuis, huisarts fysio, etc.). Daar maken wij alleen gebruik van als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Zwijgplicht
De medewerkers van Zorgcoach Arnhem noteren gegevens over u en over de gesprekken die gevoerd worden. Deze gegevens staan allemaal in uw persoonlijk dossier. De medewerker aan wie u dit verteld is tot strikte geheimhouding verplicht. Zij mogen de gesprekken met niemand anders delen.  Alleen medewerkers voor wie het nodig is om uw gegevens in te zien mogen die inzien.

Een schoonmaakster zal dus nooit uw persoonlijk dossier zien.

Recht op inzage
U mag ten alle tijden vragen om uw eigen dossier in te zien. Bent u het niet eens met de gegevens en aantekeningen die erin staan vermeld, heeft u het recht om te vragen om dit te veranderen.

Bewaren 
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en vervolgens vernietigd.

Bent u benieuwd wat Zorgcoach Arnhem voor u kunt betekenen?

Naast begeleiding geven wij ook voorlichtingen over zorgvragen en eventuele afgesproken onderwerpen.