Klachten

Klachten

Mocht u ergens tegenaanlopen en voelt u zichzelf niet vrij genoeg om dit te melden bij uw zorgverlener. Dan kunt u altijd een klachten formulier invullen en opsturen. Deze klacht zal zorgvuldig behandeld worden door een derde partij. Samen met die derde partij kunt u in gesprek gaan, om vervolgens met z’n drieën in gesprek te gaan. Wij streven ernaar om altijd een oplossing te vinden en hier samen uit te komen.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt u dit het beste meteen bespreekbaar maken met uw zorgcoördinator van Zorgcoach Arnhem. Mocht uw zorgcoördinator geen oplossing kunnen bieden voor u, dan kunt u contact opnemen met kantoor en uw situatie voorleggen. De medewerkers op kantoor zullen dan samen met u kijken naar een oplossing.

In het geval dat u er met de medewerkers van kantoor ook niet uitkomt of zich anderszins niet gehoord voelt, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris:
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Een klacht indienen:
Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Het is voor haar handig als u al vermeld over welk thema de klacht gaat. Kies een van de onderstaande thema’s. Wanneer u zich niet kunt vinden in een van deze thema’s kunt u zelf een omschrijving meegeven:

 • Administratie
 • Zwijgplicht
 • Fysieke mishandeling
 • Mentale mishandeling
 • Gevaarlijk rijden
 • Verwaarlozing
 • Niet de juiste zorg

Vermeld daarnaast namens wie u de klacht indient:

 • Cliënt
 • Diens vertegenwoordiger
 • Diens nabestaande

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:

 • e-mail: Elinejanssen@chello.nl
 • per post: Akkerwindenstraat 71-107, 6832CV Arnhem t.n.v Eline Janssen

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en Zorgcoach Arnhem bevredigende oplossing.

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en Zorgcoach Arnhem bevredigende oplossing.

De klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en Zorgcoach Arnhem oplossingen kunnen bespreken. De klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris.

Houd er rekening mee dat klachten -of onderdelen daarvan- van financiële aard niet in behandeling worden genomen.

De geschillencommissie:
Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschilleninstantie.

Stappenplan klacht indienen
Mocht u een klacht indienen ziet dit er als volgt uit:

1. U dient de klacht in bij E.P. Janssen.

2. Zij neemt persoonlijk contact op na het binnenkrijgen van uw melding

  • Telefonisch
  • Op gesprek
  • Via de mail

3. Samen kijken jullie naar een oplossing die ervoor zorgt dat uw klacht opgelost wordt.

   • Telefonisch
   • Op gesprek
   • Via de mail

  4. De klachtfunctionaris neemt contact op met Zorgcoach Arnhem om het probleem voor te leggen en te bespreken.

  5. De klachtenfunctionaris zal contact met u opnemen over de uitkomst van het gesprek.

   • Telefonisch
   • Op gesprek
   • Via de mail

  6. Wanneer u daar toe in staat bent en dit ook wil kunnen de betrokkenen aan tafel om tot een oplossing te komen. Wilt u dit niet dan wordt alles via de tussenpersoon geregeld.

   • Op gesprek

  7. Wanneer dit gelukt is zal de medewerker van Zorgcoach Arnhem regelmatiger met u evalueren over de gang van zaken (mocht u na de klacht nog bij Zorgcoach Arnhem aangesloten willen zijn)

  Hoe nu verder?
  Na aanleiding van het indienen van een klacht zal er intern bij Zorgcoach Arnhem geëvalueerd worden over hoe het zover heeft kunnen komen. Daarbij worden klachten zeer serieus genomen en zien wij dit als verbeterpunt op onze werkwijze. Deze verbeterpunten nemen wij direct op en verwerken wij in onze aanpak.

  Bent u benieuwd wat Zorgcoach Arnhem voor u kunt betekenen?

  Naast begeleiding geven wij ook voorlichtingen over zorgvragen en eventuele afgesproken onderwerpen.