Begeleiding

Individuele begeleiding bij Zorgcoach Arnhem

Wilt u individueel door Zorgcoach Arnhem begeleid worden? Neem hievoor contact op met uw wijkteam of www.wijkteamsarnhem.nl . Zij kunnen u naar ons doorverwijzen. Deze verwijzing is nodig bij ondersteuning vanuit PGB en WMO.

WLZ indicatie?

Heeft u een WLZ indicatie? Dan kunt u direct met ons contact opnemen!

Bent u doorverwezen? Dan kijken wij samen met u welke begeleiding wij samen met u welke begeleiding het meest passend is.

Bent u benieuwd wat Zorgcoach Arnhem voor u kunt betekenen?

Naast begeleiding geven wij ook voorlichtingen over zorgvragen en eventuele afgesproken onderwerpen.